שרותי חשבות שכר

– לשכת שרות שכר.
– הכנת משכורות.
– דיווחים למס הכנסה וביטוח לאומי (ניכויים).
– דיווח שנתי.
– חישובי פיצויים ותגמולים.
– הפרשות סוציאליות.