שירותי מיסוי

הגשת דוחות שנתיים לשלטונות המס, הגשה וטיפול בהצהרות הון  והשוואת הון. ייצוג בדיונים מול רשויות המס וביטוח לאומי. תכנוני מס והשלכות עתידיות.

תכנון מס מוקדם והתנהלות חשבונאית וכספית הנשענות עליו אשר יביאו לחיסכון במס ולתשלומי מס ודמי ביטוח לאומי מופחתים. הכול תוך שמירה על החוק והוראות המס.

התעדכנות שוטפת ומתמדת בכל החידושים בתקנות המס, תוך כדי יעוץ שוטף ללקוח.

שימוש שוטף במערכות מקוונות של רשות המיסים וביטוח לאומי המאפשר עדכון מידי ללקוח

על מקדמות, חובות, קנסות ועיקולים. אפשרות לתגובה מידית שתוצאתה חיסכון בריבית

ובמניעת עוגמת נפש (כגון במקרה של עיקול).

תכנון לאופן חלוקת רווחים בארגון, האם באמצעות שכר או דיבידנד?

תכנון לקביעת גובה המקדמות הנכון למס הכנסה ולביטוח לאומי תוך כדי התחשבות בצרכי העסק.

תכנון הוצאות אחזקת רכב בעסק, בחירת סוג הרכב ושווי הזקיפה שבגינו.

תכנון בהתלבטות ברישום הארגון כחברה משפחתית או רגילה.

תכנון לקבלת הטבות מס לפי חוקי עידוד השונים.

הצהרות הון: ביצוע השוואת שנים והשוואת ההון, הסברים ומסמכי אימות.