שרותי ביקורת וראיית חשבון מקיפים

ביקורת ועריכת דוחות כספיים ותקופתיים לחברות, עצמאיים, עמותות ומלכ”רים, תכנוני מס, ליווי העסק בכל תחומי החשבונאות והמיסוי, יעוץ שוטף וייצוג מלא ברשויות המס.

  • הדוחות הכספיים משקפים באופן נאות את מצבו הכספי של הארגון/העסק. במהלך הביקורת החשבונאית על ספרי הארגון, מבקרנו פועלים לאיתור חריגים וליקויים, ובד בבד לשיפור יכולת ביצועי הארגון תוך כדי הענקת כלים לניתוח כלכלי של עסקו.
  • מחלקת ביקורת החשבונות במשרדנו היא גורם מרכזי וחשוב. מועסקים בו עובדים מקצועיים מיומנים ובעלי ניסיון רב.

שירותים נלווים המבוצעים במשרדנו:

  • ביקורת פנים.
  • ביקורת חקירות חשבונאיות כאשר קיים חשד למעילה ולהברחת נכסים.
  • עמותות ומלכ”רים – בקרת תקציב מול הניצול בפועל ומתן הסברים על חריגות, סיוע בהשגת אישור למוסד ציבורי מוכר לצרכי תרומות.
  • הערכות שווי לצרכי מימוש או מכירה.
  • גיוסי הון לעסקים.
  • תכנוני מס שבח מקרקעין.
  • לווי לחברות סטארט-אפ.
  • ביקורת נאותות חשבונאית לפני רכישת עסק או נכס.